Het onderzoek naar een vaccinatie tegen kinkhoest tijdens de zwangerschap

mevrouwbarugDaan Barug, arts-onderzoeker voor de MIKI studie (maternale immunisatie tegen kinkhoest). Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Kijk voor meer informatie op www.rivm.nl/miki of stuur een email naar MIKI@rivm.nl.

 

 

Het RIVM onderzoekt in de MIKI-studie (maternale immunisatie tegen kinkhoest) of vaccinatie van zwangere vrouwen tegen kinkhoest, ook hun baby’s in de eerste maanden na de geboorte beter beschermt tegen deze ziekte. Ook wordt bekeken of deze beschermende stoffen (antistoffen) van de moeder invloed hebben op de normale opbouw van het afweersysteem van het kind.

Wat is kinkhoest?
Kinkhoest is een erg besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie. Kinkhoest is overdraagbaar van mens op mens. De belangrijkste verschijnselen zijn hoesten, soms overgaand in langdurige hoestbuien. Het kan wel 3-4 maanden duren voordat het hoesten helemaal gestopt is. Kinkhoest wordt daarom ook wel de ‘100-dagenhoest’ genoemd. Bij pasgeboren baby’s kan de ziekte soms heel ernstig verlopen. Ze kunnen soms stoppen met ademhalen of blauw verkleuren, zonder daarbij veel te hoesten. In uitzonderlijke gevallen kan een kind zelfs overlijden.
Bescherming tegen kinkhoest wordt sinds 1957 aan alle kinderen in Nederland aangeboden in het Rijksvaccinatieprogramma. Vaccinatie is niet 100% effectief. Daarnaast neemt de bescherming na een aantal jaren ook duidelijk af.

Hoe vaak komt kinkhoest voor in Nederland?
Kinkhoest komt nog regelmatig voor in Nederland. In 2012 waren er 83 gevallen per 100.000 inwoners. In 2013 waren dit er 20, terwijl er in de eerste 3 kwartalen van 2014 50 gevallen per 100.000 inwoners zijn gemeld. Sinds de jaren ’90 neemt kinkhoest weer toe, ook onder volwassenen.

Wie kan kinkhoest krijgen?
Iedereen kan kinkhoest krijgen. Ook als je al eerder bent ingeënt tegen kinkhoest. Het is ook mogelijk dat je meerdere keren in je leven kinkhoest krijgt; een infectie met de kinkhoestbacterie beschermt dus niet tegen een volgende infectie. De besmetting verloopt via hoesten. Voor pasgeboren baby’s is de moeder de grootste besmettingsbron, gevolgd door oudere broertjes en zusjes en andere gezinsleden.

Onderzoek naar vaccinatie van zwangere vrouwen: MIKI-studie
In Nederland worden baby’s voor het eerst tegen kinkhoest gevaccineerd op de leeftijd van 2 maanden. Voor die eerste vaccinatie kan de baby beschermd worden door antistoffen, die de moeder overdraagt tijdens het laatste deel van haar zwangerschap. Als een vrouw rond de 30 weken zwangerschapsduur wordt gevaccineerd tegen kinkhoest, kan zij veel antistoffen overdragen op haar kind. In Engeland worden zwangere vrouwen sinds 2012 gevaccineerd, omdat er in dat jaar veel kinkhoest was en meer baby’s dan normaal hieraan stierven. Vaccinatie tijdens de zwangerschap beschermt een baby in 91-93% van de gevallen tegen kinkhoest. Intensieve veiligheidsbewaking in Engeland heeft tot nu toe geen belangrijke veiligheidsrisico’s of andere nadelige effecten op de zwangerschap aangetoond.

Wilt u meer weten over het onderzoek?
Wilt u meer weten over de studie of wilt u meedoen aan de studie? Kijk voor meer informatie op www.rivm.nl/miki of stuur een email naar MIKI@rivm.nl. Deelname gaat altijd in overleg met uw verloskundige.

About the author  ⁄ Redactie

Comments are closed.