Anne was zeer zwanger, het was een zinderende zomermaand en de combinatie zware last en hete zon eiste zijn tol. Mijn arme vrouw had het verre van gemakkelijk. Elke beweging was er een te veel, ze was het zwanger zijn zat en haar stemming zakte tot een onheilspellend laag peil. Ze snakte naar verkoeling en wilde heel graag, nee: eiste bijna dat ik een vrije dag zou nemen om samen met haar naar de zee te gaan. Ik had nog maar een paar ATV-dagen te besteden en daar wilde ik zuinig mee omspringen. Maar tegen de smeekbede van Anne kon ...

Read More →